De naam Grimmerink kom je niet vaak tegen!  Op dit moment zijn er, voor zover bekend, op de hele wereld nog geen 50 personen die zo heten. De meeste ervan wonen in de provincie Overijssel.

De familienaam Grimmerink (of Grijmmerink zoals in de 17e eeuw uit een vermelding in een DTB-boek te ontcijferen is) komt oorspronkelijk alleen voor in de buurtschap Den Velde bij Gramsbergen. Het is een tweestammige naam, samengesteld uit "Grimme" en "rink", "Grim" is een Oudnederlands woord dat oorspronkelijk masker of helm betekende en later in verband gebracht werd met wreed, boosaardig, verschrikkelijk. Of de eerste of tweede betekenis aan de naam ten grondslag ligt is afhankelijk van de ontstaanstijd. Omdat er rond 1300 al een hofstede "Grimerync" bestond is de oorspronkelijk betekenis aannemelijk. De toevoeging "rink" of "ink" betekent zoveel als: "erf van".

Het geslacht, of beter "erve" Grimmerink, alias Dokters, heeft vanaf begin 14e tot begin 21e eeuw in de buurtschap Holtheme/Den Velde onder Gramsbergen duidelijk zijn sporen nagelaten.
Op deze website is naast interessante informatie uit het verleden over de geschiedenis van het geslacht Grimmerink ook veel historische informatie over de dorpen Den Velde en Bruchterveld te vinden. 

Veel plezier bij het lezen van de artikelen en het bekijken van de foto's.

Valid HTML 4.01! Gerrit Willem Grimmerink © 2004 - 2009 - 2012