Huis, cafe en winkel van Otter aan de Hoopstee Hendrik Otter, geboren 8 december 1855 te Zuidwolde, in 1879 getrouwd met Gerrigje Blatter, geboren 28 december 1859 te Avereest vestigen zich in 1890 (ruim 10 jaar na hun huwelijk) in het Bruchterveld. Hun huis stond aan de Onderwijk, huisnr. B81, tegenover de overslagplaats van turf, de Hoopstee. Het gebied heette toen nog Brucht.
Ze zullen het pand gehuurd hebben want de toenmalige eigenaar was Jan Kisteman uit Avereest. (kennis van Gerrigje die ook uit Avereest kwam?)


De woning zelf is gesticht in 1872 door Simon Jans Dam, vervener te Den Ham, die het zes jaar later, in 1879, doorverkoopt aan een zekere Wilhelm Brink uit Avereest.
Deze verkoopt het in 1885 vervolgens aan Jan Kisteman uit Avereest, die 22 jaar lang eigenaar blijft tot 1917.
Dan pas krijgt Hendrik Otter het in bezit en vindt er ook een verbouwing plaats.
Uit 1921 is uit een vermelding in het kadasterregister op te maken dat er sprake is van sloop en herbouw (reden? brand?).
In 1922 staat Willem Otter (geb. 1894, gehuwd 1923 met L.H. a/h Rot) ingeschreven als eigenaar. Willem Otter neemt de winkel over, niet het café, daarvan is na 1922 geen sprake meer. De kruidenierswinkel heeft tot 1956 bestaan.

Het huidige adres is Hoopsteeweg 48 7695 SL Bruchterveld  (fam. De Groot)

terug