De Hoopstee naar een kaartje uit 1935Links de Onderwieke (zelfde niveau als het Overijssels Kanaal), rechts de Bovenwieke (hoger waterpeill).
T.p.v. de Hoopstee loopt de bovenwieke als een soort gaffel aan weerskanten een stukje voorbij de onderwieke.
Het met "1" omcirkelde rode vlekje is het huis van de fam. Grimmerink, "2" is cafe Otter.
 

terug