De Onderwieke uit het Bruchterveld
waar deze uitmondt in het Overijssels KanaalEen zgn. “scholle”, een uiterst eenvoudige drijvende brug verbond de oostelijke kanaaldijk
(naar standaardontwerp van de Overijsselse Kanalisatie Maatschappij)

Op de voorgrond het kanaal, haaks erop de nieuw gegraven wijk richting het Bruchter veld.

terug